Serviceclub Weststellingwerf

Welkom op de website van de "Serviceclub Weststellingwerf"

Onze Serviceclub is de oudste Service Club van Weststellingwerf en is opgericht op 22 Oktober 1984.

De club bestaat uit ca. 20 leden die woonachtig of werkzaam zijn in de gemeente Weststellingwerf en dat verklaart dan ook direct de binding met deze gemeente en de doelstellingen ten behoeve van deze gemeente die de club ook in haar statuten heeft vastgelegd.

De leden vertegenwoordigen een grote diversiteit aan beroepen en woongebieden binnen de gemeente. Nadrukkelijk wil de Club geen notabele club zijn, eerder een vriendenclub die in grote samenwerking en eensgezindheid haar doelstellingen nastreeft.

De Service Club Weststellingwerf is een mannenclub zonder afbreuk te doen aan de waardering die we hebben voor onze en andere vrouwen.

De leden van de SCWW komen bij elkaar de eerste en derde dinsdag van de maand. 

Welkom!